20.07.2024


Заповед 37в изменение за землище Гроздьово - публикувана на 20.12.2023г 74.82 KB
Карти на масивите на ползване за землищата Рудник, Солник, Старо оряхово, Шкорпиловци, Юнец на общ.Долни чифлик 16.35 MB
Карти на масивите на ползване за землищата Долни чифлик(ОЗ), Долни чифлик(ТН), Кривини, Нова шипка, Ново оряхово, Пчелник на общ.Долни чифлик 24.31 MB
Карти на масивите на ползване за землищата Булаир, Бърдарево, Венелин, Голица, Горен чифлик, Гроздьово на общ.Долни чифлик 23.25 MB
Заповед 37в землище Долни чифлик (ТН) - публикувана на 09.10.2023г 75.78 KB
Заповед 37в землище Долни чифлик (ОЗ) - публикувана на 09.10.2023г 249.00 KB
Заповед 37в землище Гроздьово - публикувана на 05.10.2023г 241.18 KB
Заповед 37в землище Нова шипка - публикувана на 05.10.2023г 113.48 KB
Заповед 37в землище Венелин- публикувана на 05.10.2023г 197.45 KB
Заповед 37в землище Пчелник - публикувана на 05.10.2023г 205.94 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа