13.06.2024


30/04/2024 КЛАСИРАНЕ на кандидатите от конкурса за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Чирпан, Офис с. Братя Даскалови, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора. 71.00 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Чирпан, офис Братя Даскалови, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувано на 19.04.2024 г. 57.54 KB
Дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността: „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие - град Чирпан, офис Братя Даскалови, ГД "Аграрно развитие" при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикуван на 12.04.2024 г. 14.19 KB
11/04/2024 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт“ в общинска служба по земеделие - Чирпан, офис Братя Даскалови. 71.50 KB
25/03/2024 Конкурс за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Чирпан, офис Братя Даскалови, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувана на 25.03.2024г. 48.50 KB
Актуален образец Образец на декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. 31.00 KB
Заявление за участие в конкурс. 19.52 KB
23/02/2024 Класиране конкурс за длъжността "младши експерт" в Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция "Земеделие" - гр.Стара Загора 71.00 KB
20/02/2024 Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Стара Загора, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувано на 20.02.2024 г. 57.44 KB
12/02/2024 Дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността: „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие - град Стара Загора, ГД "Аграрно развитие" при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикуван на 12.02.2024 г. 14.04 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »