новини
Всички новини

26.05.2023 г.

Директни плащания Кампания 2023- всичко актуално!

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ СТОПАНИ


Предоставяме ви систематизирано важните интернет- връзки

 по отношение на новостите за Кампания 2023 по Директни плащания


Национален план за възстановяване и устойчивост 


Други връзки и съобщения:

Национален план по Механизма за възстановяване и устойчивост

 

НаредбиВ рубриката "Актуално" на интернет- страницата на Министерство на земеделието са публикувани своевременно актуални Въпроси и отговори за Кампания 2023

Земеделските производители, кандидатстващи по Директни плащания, трябва да имат регистрация в Системата за електронни услуги (СЕУ)

Указания: https://www.mzh.government.bg/odz-sliven/bg/home/23-02-02/.aspx
Видеоуроци:  https://www.dfz.bg/bg/prescentar/novini/-Pomosht_stopani_klip_DFZ_publikuva_video_ukazania_SEU/
ДФЗ интернет страница за Директни плащания 2014-2022 / Кампания 2023

ДФЗ публикува утвърден образец на пълномощно за Кампания 2023 >>> Пълномощно за подаване на заявление по директни плащания 2023


Българска агенция по безопасност на храните - https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/registers
Регистри - https://bfsa.egov.bg/wps/portal/bfsa-web/registers

Полезна информация- определения, презентации и др. по Стратегическия план и интервенциите 2023-2027 в библиотеката тук:

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


01/07/2024 Протокол от 01.07.2024 г. за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 10 от ЗСПЗЗ за стопанската 2024/2025 г. – публикуван на 01.07.2024 г. 109.68 KB
21/06/2024 Заповед № РД-07-27/19.06.2024 г. на директора на ОД “Земеделие” гр. Стара Загора за откриване на процедура за провеждане на първа тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Стара Загора за стопанската 2024/2025 година и списък на имотите, обект на търга – Приложение № 1, Приложение № 2 и Приложение № 3, публикувана на 21 юни 2024 година. 3.21 MB
Протокол № 37.1 от 18.06.2024 г. за разглеждане на възражения срещу Протокол № 37 от 31.05.2024 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, изр. второ от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № ПО-03-41-53/19.04.2024 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора. 85.00 KB
Протокол № 36.1 от 18.06.2024 г. за разглеждане на възражения срещу Протокол № 36 от 31.05.2024 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № ПО-03-12/17.04.2024 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора. 85.00 KB
Протокол № 10.1 от 18.05.2024 г. за разглеждане на възражения срещу Протокол № 10 от 31.05.2024 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № РД-04-58/19.04.2024 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора. 82.00 KB
07/06/2024 Протокол № 10 от 31.05.2024 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 9, във връзка с чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № РД-04-58/19.04.2024 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора. 159.00 KB
07/06/2024 Протокол № 36 от 31.05.2024 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № ПО-03-12/17.04.2024 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора. 125.00 KB
07/06/2024 Протокол № 37 от 31.05.2024 г. от проведен търг с тайно наддаване за придобиване на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, процедурата за който е открита със Заповед № ПО-03-41-53/19.04.2024 г. на директорa на ОД "Земеделие" - Стара Загора. 121.50 KB
07/06/2024 Решение № 5 / 30.05.2024 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 92.00 KB
Решение № 4/25.04.2024 г. за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране 105.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:
гр.
Стара Загора 6000,
бул. "Цар Симеон Велики" 102

ЦЕНТЪР ЗА АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ:

тел.:(042) 925 334

 

ТЕЛЕФОН:
тел.:(042) 603 225

E-mail:

odz.stz@gmail.com


 

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 2380"
Банкова сметка на ОД "Земеделие" - Стара Загора за превеждане на суми за административни услуги (вкл. такса за регистрация на ГТП).

 

Извънбюджетна сметка на ОД "Земеделие" - Стара Загора (За суми по чл. 37в от ЗСПЗЗ - бели петна)Програма за регистрация/

пререгистрация на земеделски стопани 

http://www.mzh.government.bg/bg/obsha-selskostopanska-politika-2021-2027-g/