04.12.2020


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Арнаутито, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 5.50 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Бъдеще, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 4.58 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Бенковски, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 3.97 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Богомилово, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 4.31 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Борилово, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 4.49 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Братя Кунчеви, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 4.36 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 3.23 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Хрищени, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 4.58 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Християново, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 4.42 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Калояновец, общ. Стара Загора за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 22.10.2020 г. 4.98 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »