04.12.2020


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ за землищато на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 23.10.2020 г. 2.16 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Мъглиж, общ. Мъглиж за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 23.10.2020 г. 12.75 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Паничерево, общ. Гурково за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 5.23 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи /трайни насаждения/ за землищато на гр. Гурково, общ. Гурково за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 4.99 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Гурково, общ. Гурково за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 5.12 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Димовци, общ. Гурково за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 4.41 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на гр. Николаево, общ. Николаево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 26.10.2020 г. 3.00 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Нова махала, общ. Гурково за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 27.10.2020 г. 3.58 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Дъбово, общ. Мъглиж за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 26.10.2020 г. 8.31 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Едрево, общ. Николаево за стопанската 2020/2021 година – публикувана на 23.10.2020 г. 3.47 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »