15.07.2024


Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с Паничерево, общ. Гурково, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 6.84 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на гр. Гурково, общ. Гурково, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 1.31 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на гр. Гурково, общ. Гурково - Трайни насаждения, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 1.29 MB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Димовци, общ. Гурково - Трайни насаждения, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 838.28 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с. Димовци, общ. Гурково, за стопанската 2019-2020 гoдина – публикувана на 07.10.2019 г. 832.17 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Нова махала, общ. Николаево - Трайни насаждения - за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 670.85 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Нова махала, общ. Николаево за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 1007.80 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Николаево - Трайни насаждения - за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 678.22 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Николаево за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 772.55 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Елхово, общ. Николаево - Трайни насаждения - за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 07.10.2019 г. 2.02 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »