23.04.2024


Заповед за поправка на очевидна фактическа грешка в Заповед № РД-07-433/ 01.10.2018 г. на директора на Областна дирекция „Земеделие” – Стара Загора за определяне масивите за ползване на земеделски земи за землището на с. Могилово, ЕКАТТЕ 48831, общ. Чирпан – публикувана на 21.12.2018 г. 68.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Средно градище, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 456.89 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи - трайни насаждения - за землището на с. Могилово, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 128.41 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи - ниви - за землището на с. Могилово, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 245.80 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Чирпан, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 18.10.2018 г. 817.72 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Малко тръново, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 10.10.2018 г. 306.74 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Целина, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 193.35 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Ценово, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 241.94 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Държава, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 245.46 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Димитриево, общ. Чирпан за стопанската 2018/2019 година – публикувана на 09.10.2018 г. 244.10 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »