25.02.2024Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2023 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 218.86 KB
Декларации по чл. 49 ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПК за 2023 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 204.81 KB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2022 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 5.17 MB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2021 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 1.76 MB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2020 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 2.00 MB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2019 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 2.87 MB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2018 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 12.59 MB
Вътрешни правила за прилагане на наредбата за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси в ОД "Земеделие" - Стара Загора 2.01 MB
Наредба за организацията и реда за извършване на проверка на декларациите и за установяване конфликт на интереси 33.43 KB
Корупция и начини за подаване на сигнали 32.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »
 Информация за връзка: