23.05.202430/04/2024 З А П О В Е Д № РД-04-66/29.04.2024 г. гр. Стара Загора На основание чл. 3, ал. 3, т. 1 и 27 от Устройствения правилник на областните дирекции „Земеделие”, във връзка с § 2 от Допълнителните разпоредби на Закона за противодействие на корупцията 71.50 KB
30/04/2024 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ В ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - СТАРА ЗАГОРА 87.19 KB
Заповед за утвърждаване на декларации по чл. 49 от Закона за противодействие на корупцията и декларации по чл. 49, ал. 1, т. 1 и чл. 49, ал. 1, т. 3 66.07 KB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4 от ЗПКОНПИ за 2023 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 218.86 KB
Декларации по чл. 49 ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3 и т.4 от ЗПК за 2023 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 204.81 KB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2022 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 5.17 MB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2021 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 1.76 MB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2020 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 2.00 MB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2019 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 2.87 MB
Декларации по чл. 35 ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 3 от ЗПКОНПИ за 2018 година - Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 12.59 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »
 Информация за връзка: