новини
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 06.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 03.10.2023 г.
  Ново за земеделските стопанини
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Go back
ново Първи Областен земеделски и занаятчийски информационен базар „Произведено в Родопите“. 61.00 KB
ново Покана за избор на оценители на земеделски земи и трайни насаждения. Дата на публикуване - 08.08.2018г. 225.00 KB
ново Нови образци на заявления за утвърждаване на площадка и/или трасе за изграждане или разширение на обекта върху земеделска земя и промяна предназначението на земеделска земя одобрени със Заповед № РД 46-178/ 29.03.2018г. на Румен Порожанов - Министър на земеделието, храните и горите. 449.25 KB
ново Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на проекта на специализирания слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г. 16.54 KB
ново Заповед № РД 46-428 от 13.12.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за одобряване проект на специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за кампания 2017 г. 122.03 KB
ново Заповед № РД 09-614 от 04.08.2017 г. на министъра на земеделието, храните и горите за стартиране на специализирани проверки на физически блокове заявени за подпомагане за кампания 2017 г. 158.98 KB
ново Стартиране на теренни проверки на физически блокове за кампания 2017 г. 28.50 KB
ново На 29 май 2017 г. изтича удължения срок за подаване на заявления за подпомагане без санкции 18.23 KB
ново Заповед № РД 46-114/ 26.02.2016 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2016-2017 г., находящи се на територията на област Смолян и списък на имотите 316.63 KB
ново Указания за попълване и образци на декларации по чл.11, ал.1(приложение 2), по чл.14, ал. 1 (приложение 3) и чл.4, ал.2 (приложение 1) от Наредба N:23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно. 358.19 KB
ново Учредяване на Консултативен съвет по животновъдство към ОД“Земеделие“ – Смолян 15.16 KB
ново Заповед № РД 09-575 от 19.08.2015 г. на министъра на земеделието и храните, методика и указания за стартиране на специализирани проверки на място на физическите блокове заявени за подпомагане за кампания 2015 г. 147.11 KB
ново Заповед и Декларация по чл. 37б, ал. 3 от ЗСПЗЗ за свързани лица по смисъла на Търговския закон 840.35 KB
ново Заповед № РД-46-645/01.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните за определяне на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд за отдаване под наем или аренда за стопанската 2015-2016 г., находящи се на територията на област Смолян. 1.66 MB
ново Приложение №1 към заповед № РД-46-645/01.07.2015 г. на министъра на земеделието и храните - списък на свободните пасища, мери и ливади от държавния поземлен фонд на територията на област Смолян. 388.31 KB
 1. 1
 2. 2
 3. »

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 237"


Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа