новини
 • 21.07.2023 г.
  Провеждане на бизнес форум в периода 1 – 15 октомври 2023 г. в Подгорица, Черна гора
  прочети >>
 • 23.05.2023 г.
  Видео указания за новостите в СЕУ на ДФЗ
  прочети >>
 • 19.04.2023 г.
  Директни плащания Кампания 2023- всичко актуално!
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. Следваща страница >>
актуално


Go back
протокол Протокол от заседание на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ 2019-2020 година-втора тръжна сесия . Обявен на 15.10.2019 г. 127.00 KB
протокол Протокол на комисия за процедура за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 9 и 10 от ППЗСПЗЗ общ. Сливен 64.00 KB
протокол Протокол на комисия за процедура за разпределение на пасища, мери и ливади от ДПФ по реда на чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ и чл. 100, ал. 9 и 10 от ППЗСПЗЗ общ. Котел 207.00 KB
протокол Протокол от 03.07.2019 г. на комисия за разглеждане, оцени и класира кандидатите за избор на лицензирани оценители на ЗЗ, ТН и ПМЛ и Лицензирани лица по ч. 12 ЗАКИР 173.50 KB
протокол Протокол от заседание на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ 198.50 KB
протокол Протокол от проведена процедура - търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ 46.54 KB
протокол Протокол от проверка за спазване условията по чл. 37и, ал. 4 от ЗСПЗЗ по сключените договори за наем или аренда на пасища, мери и ливади от държавния и общинския поземлен фонд. 83.50 KB
протокол ПРОТОКОЛ от проведена процедура търг на основание чл. 56м от ППЗСПЗЗ по Заповед на Директора на ОДЗ- Сливен 35.94 KB
протокол Протокол за определяне размера на средното годишно рентно плащане за 2019 г. в лв./дка за общините: Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица 343.00 KB
протокол Протокол за отмяна на протокол №03 от 08.08.2018 г. на Комисия за имот №026209 по КВС на с. Камен, общ. Сливен. Публикуван на 08.01.2019 г. 22.68 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023