новини обратно
 • 03.06.2024 г.
  Заповед пожаро-опасен сезон 10.06.2024-31.10.2024 г.
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Уведомление до наследниците на СТОЯН ТОДОРОВ ГЕОРГИЕВ от с.Тодор Икономово 6.22 KB
Уведомление до наследниците на ЙОТО ДАМЯНОВ ЙОТОВ от гр.Нови пазар 6.16 KB
Уведомление до наследниците на ЗЮЛКЯР МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ от гр.Каолиново 6.19 KB
Уведомление до наследниците на ХРИСТО ПЕНЧЕВ СТОЯНОВ от с.Стан 6.22 KB
Уведомление до наследниците на МИЛКО ВАСИЛЕВ МИХАЙЛОВ от гр.Шумен 6.13 KB
Уведомление до заинтересованите лица от с.Живково 6.05 KB
Уведомление до заинтересованите лица от с.Каменяк 6.21 KB
Уведомление до наследниците на МЕХМЕД ИБРЯМОВ МУРТАЛИБОВ от с.Вехтово 7.50 KB
Уведомление до наследниците на НАСУФ МАХМУДОВ КАРАМАХМУДОВ от с.Браничево 6.56 KB
Уведомление до наследниците на НАВМАН САЛИМОВ САЛИЕВ от с.Браничево 6.32 KB
Уведомление до наследниците на ИВАН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ от с.Струйно 6.37 KB
Уведомление до наследниците на АХМЕД ХАДЖИ ХАЛИЛОВ от с.Живковo 6.07 KB
Уведомление до наследниците на МИРЧО РАДЕВ ВАСИЛЕВ от с.Калино 6.05 KB
Уведомление до наследниците на АХМЕД МУСТАФОВ ХЮСЕИНОВ от с.Длъжко 6.25 KB
Уведомление до наследниците на АХМЕД ХЮСНИЕВ ХАСАНОВ от с.Иглика 6.17 KB
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане