23.04.2024


Заповед РД-12-02-204-1/ 02.03.2023 г. за изменение на Заповед ПО-09-1131-1/ 12.10.2022 г. за землище с.Иглика община Хитрино 778.49 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Иглика, общ. Хитрино - публикувано на 13.10.2022 г. 1.36 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Иглика, общ. Хитрино - публикувана на 13.10.2022 г. 507.88 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Звегор, общ. Хитрино - публикувано на 13.10.2022 г. 1.23 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Звегор, общ. Хитрино - публикувана на 13.10.2022 г. 506.06 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Развигорово, общ. Хитрино - публикувано на 12.10.2022 г. 1.39 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Развигорово, общ. Хитрино - публикувана на 12.10.2022 г. 508.00 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Каменяк, общ. Хитрино - публикувано на 12.10.2022 г. 1.50 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Каменяк, общ. Хитрино - публикувана на 12.10.2022 г. 507.87 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Върбак, общ. Хитрино - публикувано на 12.10.2022 г. 2.17 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане