новини
Всички новини

28.04.2022 г.

Министър Иванов: Работна група ще търси най-добрите решения за взаимодействие между търговските вериги и производителите

„Създаваме работна група, с която ще търсим най-добрите решения за взаимодействие между търговските вериги и производителите. Това е национално отговорното поведение. В нея ще бъдат поканени за участие представители на бизнеса от различни сектори, големите хранителни вериги, Министерство на икономиката и индустрията, Комисия за защита на конкуренцията и други държавни институции. Тя ще се ръководи от заместник-министърa на земеделието Момчил Неков“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на среща с браншовите организации- растениевъдство, животновъдство, храни и търговските вериги. Той обясни, че основен фокус в дейността на групата ще са преглед на нормативната уредба и предложения за изменения.

Аграрният министър посочи, че очаква в кратки срокове - до няколко седмици, да имаме конкретни идеи за законодателни промени, които да защитят интересите както на производителите, така и на търговските вериги. Той коментира, че най-важно е да се намерят най-добрите работещи решения. По думите му нормално и целесъобразно е държавата да спомогне за намиране на баланса.

„Държавата ще изпълнява своята регулаторна роля, спазвайки българското и европейското законодателство“, подчерта министърът. Д-р Иванов коментира, че е важно да създадем стабилност и да защитим българските потребители. Той допълни още, че цените на основните продукти са нараснали, което се отразява и на покупателната способност на хората. През втората половина от годината ще бъдат отпуснати значителни средства за подпомагане на фермерите, надяваме се, че това ще е в подкрепа на производителите и тяхната стока ще достига по-лесно до потребителите, уточни агроминистърът.

„Министерството на земеделието отговаря за качеството на храните и правим контрол по цялата верига“, коментира заместник-министър Момчил Неков. Според него е нужно да се увеличат родните продукти на щандовете на веригите, което да става чрез пазарни механизми и допълни, че важна цел е да възстановим българския вкус и да го върнем на масата на потребителите. Той припомни, че в новата Обща селскостопанска политика държавното съфинансиране ще е 60%, като ще следим средствата да стигнат по най-правилният начин до фермерите.

В рамките на дискусията представителите на бранша поставиха въпроса за намаляване на ДДС на храните, което според тях е необходима мярка в този момент. Министър Иванов акцентира, че той и министерството подкрепят идеята, като становище ни ще е това да важи за всички продукти, а не само за определени стоки. Той информира, че затова ще се настоява и при подготовката на актуализацията на бюджета, което се очаква да стане през месец май и допълни, че по информация на Министерство на финансите вече се правят анализи в тази посока.

Тема на дискусията бяха и доставките на газ. Представителите на бизнеса посочиха, че за тях е много важно да имат сигурност и прогнозируемост и апелираха Министерството на земеделието да защитава техния интерес в тази поска. Министърът информира, че доставките на газ ще бъдат ритмични и държавата взема всички необходими мерки, за да гарантира това.

Бизнесът постави някои въпроси относно търговските взаимоотношения между производителите и веригите. Част от темите, на които според тях трябва да се обърне внимание са надценката на стоките, насърчаване на достъпа на малките фермерите до веригите и сключване на договори за реализиране на продукция, което ще насърчи производството.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


27.05.2022 г. Заповед №РД-04-249/27.05.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” – Пловдив за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 29.03.2022 г. търг с тайно наддаване по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за продажба на имоти - частна държавна собственост, представляващи свободни негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване, находящи се в стопански двор на бивше ТКЗС с. Церетелево, общ. Съединение, обл. Пловдив. 1.77 MB
26.05.2022 г. Заповед №РД-04-247/26.05.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” – Пловдив за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 17.02.2022 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8 от ЗСПЗЗ за продажба на земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 1.04 MB
26.05.2022 г. Заповед №РД-04-246/26.05.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” – Пловдив за определяне на класираните на първо и второ място кандидати от проведен на 17.02.2022 г. търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.9, във връзка с ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ за продажба на земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ. 1.04 MB
18.04.2022 г. Протокол №ПО-03-31-2/18.04.2022 г., с който разглежда писмено възражение постъпило по обявения Протокол №ПО-03-31/06.04.2022 г. от проведен първи търг за придобиване на собственост по реда на чл.27, ал.8, изр. второ от ЗСПЗЗ, обявен със Заповед №РД-04-87/21.02.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” – Пловдив. 3.14 MB
06.04.2022 г. Протокол №ПО-03-32/06.04.2022 г. от проведен търг с тайно наддаване на основание Заповед №РД-04-86/21.02.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” - Пловдив, за продажба на имоти по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ, частна държавна собственост, представляващи свободни, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, находящи се в бивши стопански дворове на организациите по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ в област Пловдив. 3.81 MB
06.04.2022 г. Протокол №ПО-03-31/06.04.2022 г. от проведен първи търг с тайно наддаване на основание Заповед №РД-04-87/21.02.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” - Пловдив, за продажба на земи по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ (за собственици на имоти, в границите на стопанския двор съседни на имота - обект на търга), частна държавна собственост, представляващи свободни, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ, находящи се в бивши стопански дворове на организациите по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ в област Пловдив. 5.88 MB
Наръчник за кандидатстване за директни плащания- кампания 2022 852.82 KB
15.03.2022 г. Протокол от проведена комисия на 11.03.2022 г. за спазване на условията по реда на 37 и от ЗСПЗЗ. 1.57 MB
01.03.2022 г. Заповед №РД46-75/28.02.2022г. на министъра на земеделието, с която са определени свободните пасища, мери и ливади от ДПФ за отдаване под наем или аренда за стопанската 2022/2023 година, находящи се на територията на област Пловдив, ведно с Приложение №1, представляващо неразделна част от заповедта. 821.55 KB
28.02.2022 г. Протокол №ПО-03-16/28.02.2022 г. от проведен търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.9 във връзка с ал. 8 от ЗСПЗЗ, за земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, частна държавна собственост. 1.77 MB
28.02.2022 г. Протокол №ПО-03-15/28.02.2022 г. от проведен първи търг с тайно наддаване за продажба по реда на чл. 27, ал.9 във връзка с ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ (за собственици на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота - обект на търга), за земеделски земи по §12а от ПЗР на ЗСПЗЗ, частна държавна собственост. 2.28 MB
22.02.2022 З а п о в е д № РД-04-86/21.02.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Пловдив за откриване на процедура за провеждане на търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, в който могат да участват всички заинтересовани лица, за продажба на имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ 5.06 MB
22.02.2022 З а п о в е д № РД-04-87/21.02.2022 г. на Директора на ОД „Земеделие” – Пловдив за откриване на процедура за провеждане на първи търг с тайно наддаване по реда на чл.27, ал.8 изречение второ от ЗСПЗЗ на която право на участие имат само собствениците на имоти в границите на стопанския двор, съседни на имота – обект на търга, за продажба на имоти частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличени организации по §12 от ПЗР на ЗСПЗЗ, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ 5.89 MB
Протокол от 28.01.2022г. от проведена комисия, която класира постъпили оферти по покана изх. №РД-12-2-113/19.01.2022г. покана изх. №РД-12-2-111/19.01.2022г. 334.12 KB
Протокол от 28.01.2022г. от проведена комисия, която класира постъпили оферти по покана изх. №РД-12-2-112/19.01.2022г. покана изх. №РД-12-2-111/19.01.2022г. 334.10 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30


ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:30 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

  гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.


Стопански дворове , ДПФ 

 гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч


Харесва ли ви новият сайт?

Results

"Всичко гласове : 641"


Отговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Ангел Левашки - старши юрисконсулт


0878874843

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744