новини
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 17.11.2023 г.
  Стопаните кандидатстват за de minimis от 20 ноември до 1 декември
  прочети >>
 • 03.11.2023 г.
  СЪОБЩЕНИЕ!!! УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, стартира извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на Област Кърджали
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Заповед №РД-04-76/20.05.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване на право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ за имоти, частна държавна собственост, незаети със сгради и съоръжения. Публикувано на 22.05.2020 г. 422.05 KB
Заповед №РД-04-74/20.05.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура за провеждането на търг ( първа тръжна сесия ) с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Кърджали за стопанската 2020/2021 година за отглеждане на едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смески ( срок от 5 стопански години ) и за отглеждане на съществуващи трайни насаждения. Публикувано на 22.05.2020 г. 2.85 MB
Обявление Крилатица - публикувано на 21.05.2020 г. 71.05 KB
Решение №К-04/14.05.2020 г. на Комисията по чл. 17, ал. 1, т. 1 от ЗОЗЗ - публикувано на 20.05.2020 г. 80.50 KB
Протокол № 1/18.05,2020 г. от заседание на тръжна комисия, определена със Заповед №РД-04-71/15.05.2020 г. на директора на ОД „Земеделие” – Кърджали - публикувано на 20.05.2020 г. 322.40 KB
Заповед тютюн - публикувано на 27.04.2020 г. 70.36 KB
Заповед №РД-04-59/10.04.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура за провеждане на търг за придобиване право на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от ЗСПЗЗ - с. Костино, община Кърджали - публикувано на 10.04.2020 г. 594.39 KB
График за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Черноочене за кампания 2020 г. - публикувано на 10.04.2020 г. 248.50 KB
График за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Момчилград за кампания 2020 г. - публикувано на 10.04.2020 г. 276.93 KB
График за приемане на заявления за подпомагане на земеделските стопани в община Кърджали за кампания 2020 г. - публикувано на 10.04.2020 г. 64.13 KB
 1. «
 2. 16
 3. 17
 4. 18
 5. 19
 6. 20
 7. 21
 8. 22
 9. 23
 10. 24
 11. 25
 12. »