новини
 • 17.11.2023 г.
  Стопаните кандидатстват за de minimis от 20 ноември до 1 декември
  прочети >>
 • 03.11.2023 г.
  СЪОБЩЕНИЕ!!! УВАЖАЕМИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ, стартира извършването на специализирани теренни проверки на физически блокове на територията на Област Кърджали
  прочети >>
 • 29.03.2023 г.
  Регистрацията на тютюнопроизводителите се удължава до 28 април
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Протокол от работа на тръжна комисия за отдаване под наем/аренда на свободните земеделски земи от ДПФ (втора тръжна сесия) в област Кърджали. - Публикуван на 9.10.2020 566.06 KB
Решение № К – 08 от 01.10.2020 година за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи. Публикувано на 05.10.2020 г. 82.50 KB
Списък на допуснатите и недопуснати кандидати до участие в конкурс за длъжността “младши експерт” в общинска служба по земеделие - Крумовград, при Областна дирекция Земеделие - Кърджали. Публикувано на 05.10.2020 г. 78.00 KB
До момента по подмярка COVID 1 са кандидатствали над 31 000 стопани, всички заявления са легитимни . Публикувано на 16.09.2020 г. 223.00 KB
Конкурс за длъжност младши експерт в общинска служба по земеделие - Крумовград. Публикувано на 14.09.2020 85.00 KB
Заповед №РД-04-138/10.09.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура по реда на чл. 37и, ал. 13 от ЗСПЗЗ за провеждане на търг /първа тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем на свободни пасища, мери и ливади от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2020-2021 г., за срок от 1 стопанска година. Публикувано на 11.09.2020 г. 594.56 KB
Обявление за изготвена Заповед №РД-04-137/04.09.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кърджали за одобряване План на новообразувани имоти на стопански двор, извън урбанизираната територия на с. Тихомир, община Кирково, област Кърджали-публикувано на 04.09.2020 г. 137.65 KB
Заповед №РД-04-135/03.09.2020 г. на директора на ОД "Земеделие" - Кърджали за откриване на процедура за провеждане на търг /втора тръжна сесия/ с тайно наддаване за отдаване под наем/аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Кърджали за стопанската 2020/2021 г. Публикувано на 04.09.2020 г. 1.58 MB
График за дейността на отдел „Технически контрол и безопасност на техниката“ към Областна дирекция „Земеделие“ – Кърджали през месец септември 2020 - публикувано на 31.08.2020 г. 260.83 KB
Заповед №РД-04-134 от 28.08.2020 г. на директора на ОД „Земеделие“ – Кърджали на основание чл. 3, ал. 4 от Устройствения правилник на Областна дирекция "Земеделие", във връзка с чл. 56м, ал. 5 от ППЗСПЗЗ, заповед №РД-46-237/22.05.2019 г. на Министъра на земеделието, храните и горите и писмо №66-4150/24.08.2020 г. на Министъра на земеделието, храните и горите. Публикувана на 31.08.2020 г. 870.10 KB
 1. «
 2. 12
 3. 13
 4. 14
 5. 15
 6. 16
 7. 17
 8. 18
 9. 19
 10. 20
 11. 21
 12. »