28.11.2023


Класиране на кандидатите от конкурса за заемане на длъжността ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ в Дирекция АПФСДЧР при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикувано на 20.11.2023 г. 71.00 KB
08/11/2023 Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: „главен счетоводител“ в Дирекция „Административно правно, финансово стопанска дейност и човешки ресурси“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувано на 08.11.2023 г. 57.06 KB
02/11/2023 Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността "главен счетоводител" в Дирекция "Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси" при Областна дирекция "Земеделие" - гр.Стара Загора 77.00 KB
16.10.2023 Конкурс за длъжността: „главен счетоводител“ в дирекция ”Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурси” при Областна дирекция ”Земеделие” – Стара Загора - обявено на 16.10.2023 г. 47.50 KB
Класиране на кандидатите от конкурса за заемане на длъжността МЛАДШИ ЕКСПЕРТ в Общинска служба по земеделие – гр. Мъглиж, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикувано на 29.05.2023 г. 70.50 KB
Информация за допуснатите кандидати до участие в конкурса за длъжността: „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Мъглиж, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувано на 25.05.2023 г. 57.38 KB
Дата, час и място на провеждане на конкурса за длъжността: „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие - град Мъглиж, ГД "Аграрно развитие" при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора, публикуван на 17.05.2023 г. 14.00 KB
Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса за длъжността „младши експерт“ в общинска служба по земеделие - Мъглиж. 71.50 KB
Конкурс за длъжността „младши експерт“ в Общинска служба по земеделие – гр. Мъглиж, Главна дирекция „Аграрно развитие“ при Областна дирекция „Земеделие“ – гр. Стара Загора - публикувана на 28.04.2023г. 43.00 KB
Актуален образец Образец на декларация по чл.17, ал. 3, т. 1 от НПКПМДСл. 31.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »