21.05.2024


05/02/2024 Процедура за разпределение на пасища, мери и ливади от Държавния поземлен фонд по реда на чл. 37и от ЗСПЗЗ и чл. 100 от ППЗСПЗЗ 243.25 KB
Линк плащания СЕБРА - МЗм. 11.26 KB
Отчет за извършени разходи по мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки за 2021г. 546.61 KB
Бюджет на ОД "Земеделие"-Стара Загора за 2022 година 58.28 KB
Бюджет на ОД "Земеделие"-Стара Загора за 2021 година 652.56 KB
НОВО! Декларация приложение № 3 за количеството произведено зърно. 16.34 KB
НОВО! Декларация по чл. 58о ал.3 от ЗПООПЗПЕС за предприятията за преработка на зърно 16.34 KB
НОВО! Заявление за регистрация, промени в регистрацията и прекратяване на регистрация на земеделска и горска техника 200.95 KB
Декларация приложение № 2 за местата за съхранение наличното количество зърно в тях. 37.50 KB
Декларация приложение № 1 за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно. 28.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »