15.07.2024


Договор 1.08 MB
01.11.2017 Протокол за разглеждане, оценка, класиране на подадени оферти за участие и определяне на изпълнител на обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП с предмет: „Реконструкция на административни етажи на Областна дирекция „Земеделие“ – Стара Загора“ 353.77 KB
19.10.2017 Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти за участие в обществена поръчка с предмет "Реконструкция на административни етажи на Областна дирекция "Земеделие" Стара Загора 117.56 KB
Схеми на табла, осветление и други към разяснения от 10.10.2017 г. във връзка с ОП „Реконструкция на административни етажи на Областна Дирекция „Земеделие“ Стара Загора“ 8.34 MB
Разяснение от 10.10.2017 г. във връзка с ОП с предмет „Реконструкция на административни етажи на Областна Дирекция „Земеделие“ Стара Загора“ 103.00 KB
образци 139.83 KB
Обява за реконструкция на административни етажи на Областна Дирекция „Земеделие“ Стара Загора 455.53 KB
Техническа спецификация 178.84 KB
Количествена сметка 80.50 KB
Методика за оценка на офертите 287.68 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »