29.09.2023


с.Ханово, общ.”Тунджа” - заповед РД-07-025-1/13.05.2021 г. за изменение на Заповед № РД-07-025/27.10.2020г. 83.00 KB
с.Ханово, общ.”Тунджа” - регистър на имотите (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 139.35 KB
с.Ханово, общ.”Тунджа” - бели петна (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 14.93 KB
с.Роза, общ.”Тунджа” - заповед РД-07-041-2/28.04.2021 г. за изменение на Заповед № РД-07-041/10.11.2020 изменена със Заповед № РД-07-041-1/29.03.2021 83.00 KB
с.Роза, общ.”Тунджа” - регистър на имотите (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 209.08 KB
с.Роза, общ.”Тунджа” - бели петна (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 15.23 KB
с.Межда, общ.”Тунджа” - заповед РД-07-026-1/28.04.2021 г. за изменение на Заповед № РД-07-026/27.10.2020г. 84.50 KB
с.Межда, общ.”Тунджа” - регистър на имотите (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 201.50 KB
с.Межда, общ.”Тунджа” - бели петна (изменение) от споразумение за стопанската 2020-2021 година 35.00 KB
с.Стара река, общ.”Тунджа” - заповед РД-07-006-1/28.04.2021 г. за изменение на Заповед № РД-07-006/19.10.2020г. 83.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 8.00ч. до 18.00ч 


E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги