22.07.2024


Всички новини

01.12.2013 г.

Ваучери за горива

Указания, информация и документи за кандидатстване по схемата за намалена акцизна ставка

2019г - Указания, образци, инстрикции и Заповед https://www.mzh.government.bg/bg/ministerstvo/aktualno/ 338.33 KB
2018г - Указания, образци, инстрикции и Заповед 354.91 KB
2017 - Указания за прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“, утвърдени на заседание на Управителния съвет на Държавен фонд „Земеделие“, проведено на 09.08.2017 г. (Указания 2017) 32.87 KB
2017 - Методика за определяне на индивидуалните годишни квоти във връзка с прилагане на схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” (Методика 2017 – консолидирана) 46.30 KB
2017г -Образец на заявление за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство (Образец 2017) 222.00 KB
2017г - Заповед № РД09-662/24.08.2017 г. за определяне на срок за прием за заявления по схема за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“ 124.00 KB
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ И ВРЪЩАНЕ НА ВАУЧЕРИ, във връзка със схема за държавна помощ „Намалена акцизна ставка за газьол, използван в първичното селскостопанско производство чрез система от ваучери за гориво” 36.00 KB
Заповед РД09-603 от 02.09.2015 на МЗХ относно срока за получаване на втория комплект ваучери 42.77 KB
Заповед РД09-466/29.06.2015г на МЗХ, относно определен допълнителен срок за подаване окончателна декларация 44.47 KB
На вниманието на търговците на горива и земеделските производители относно практическото прилагане на схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първично селскостопанско производство чрез използване на система от ваучери за гориво 420.75 KB
Указания за раздаване на ваучерите връзка с прилагането на схема за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство, чрез използване на система от ваучери” 657.50 KB
Заповед РД09-215/07.04.2014 на Министъра на МЗХ, относно определяне на прогнозна отстъпка от стойността на акциза върху газьола 47.79 KB
Заповед РД09-216/07.04.2014 на Министъра на МЗХ за определяне срока за раздаване на ваучери във връзка с прилагане схемата за държавна помощ „Намалена акцизна ставка върху газьола, използван при първичното селскостопанско производство, чрез използване на система от ваучери” 44.42 KB
Ваучери за гориво за земеделските производители 2014 -утвърдени образци, указания, информация и Заповеди на Министъра на МЗХ 1.96 MB
Заповед РД09-23 от 20.01.2015 на МЗХ - удължаване на срока за заверка на дневниците 32.40 KB
Актуализизрани указания за подаване на окончателна декларация 427.24 KB
Заповед №РД-09-10 от 13.01.2015г - срокове за подаване на окончателна декларация. 39.35 KB
Заповед №РД-09-808 от 05.12.2014 г. - срок за заверяване на дневниците в КТИ 41.88 KB
Заповед РД 09-88/13.02.2014 г. 38.42 KB
Заповед РД 09-215 от 07.04.2014 г. 47.79 KB
Заповед РД 09-216 от 07.04.2014 г. 44.42 KB
Указания за получаване на ваучери 213.24 KB
Информация за кандидатите 128.14 KB
Дневник за изтегляне 22.50 KB
Примерен дневник - животни 41.50 KB
Примерен дневник 188.65 KB
Указания за кандидатстване 373.16 KB
Утвърдена окончателна декларация 98.73 KB
Утвърдена първоначална декларация 252.25 KB
Калкулатор 29.50 KB
Методика 657.31 KB
Схема 260.17 KB
Заповед РД 09-895 от 19.12.2013 на МЗХ 38.62 KB
Заповед РД 09-902 от 19.12.2013 на МЗХ 60.16 KB

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа