новини
 • February 06, 2024
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • February 23, 2023
  ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕМИ НА ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ПОДПОМАГАНЕ ПО ПОД-МЕРКИ 22.1 И 22.2 ОТ ПРСР 2014-2020
  прочети >>
 • February 17, 2023
  Одобрен е окончателният слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2022
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 и ал.3 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец МАРТ 2023 г. - публикувано на 27.03.2023 год. 63.91 KB
График за извършване на проверки през месец АПРИЛ 2023 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 27.03.2023 год. 62.55 KB
Заповед № РД-04-54 от 28.02.2023 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти – частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Вардун, общ. Търговище, с. Садина, общ. Попово и с.Горско Абланово, общ. Опака, обл. Търговище. Тръжни документи. 428.05 KB
Протокол за проведен търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти – частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Вардун, общ. Търговище и с. Садина, общ. Попово, обл. Търговище, открит със Заповед № РД-04-4 от 18.01.2023г. 74.97 KB
График за извършване на проверки през месец МАРТ 2023 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 23.02.2023 год. 62.70 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ФЕВРУАРИ 2023 г. - публикувано на 23.02.2023 год. 63.88 KB
График за извършване на проверки през месец ФЕВРУАРИ 2023 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 26.01.2023 год. 62.49 KB
Уведомление във връзка със срока за подаване на декларации по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз, за месец ЯНУАРИ 2023 г. - публикувано на 26.01.2023 год. 63.72 KB
Заповед № РД-04-4 от 18.01.2023 г. за откриване на търг с тайно наддаване за придобиване право на собственост на поземлени имоти – частна държавна собственост по реда на чл.27, ал.8 от ЗСПЗЗ, на територията на с. Вардун, общ. Търговище и с. Садина, общ. Попово, обл. Търговище. Тръжни документи. 395.97 KB
График за извършване на проверки през месец ЯНУАРИ 2023 г. по прилагане разпоредбите на Наредба № 23/29.12.2015 г. в област Търговище - обявен на 22.12.2022 год. 62.53 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »