25.04.2024


Заповед по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищато на с. Турия, общ. Павел баня, за календарната 2023 година – публикувана на 22.12.2022 г. 2.10 MB
Заповед по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищато на с. Тъжа, община Павел баня, за календарната 2023 година – публикувана на 22.12.2022 г. 3.33 MB
Заповед на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за определяне на комисия по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Турия, общ. Павел баня, за календарната 2023 година – публикувана на 07.11.2022 г. 61.51 KB
Заповед на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за определяне на комисия по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Тъжа, общ. Павел баня, за календарната 2023 година – публикувана на 07.11.2022 г. 61.60 KB