20.04.2024


Заповед за изменение на заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Сърневец, общ. Братя Даскалови, за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 21.02.2020 г. 86.21 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Братя Даскалови, общ. Братя Даскалови за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 10.10.2019г. 143.47 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Черна гора, общ. Братя Даскалови за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 10.10.2019г. 170.78 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови - Трайни насаждения, за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 10.10.2019 г. 65.67 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Долно ново село, общ. Братя Даскалови за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 10.10.2019 г. 71.78 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Голям дол, общ. Братя Даскалови за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 10.10.2019 г. 76.09 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Горно Белево, общ. Братя Даскалови за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 10.10.2019 г. 132.58 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Горно ново село, общ. Братя Даскалови за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 10.10.2019 г. 72.56 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Гранит, общ. Братя Даскалови за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 10.10.2019 г. 132.15 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Колю Мариново, общ. Братя Даскалови за стопанската 2019/2020 година – публикувана на 10.10.2019 г. 105.91 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »