22.07.2024


Заповед за изменение на Заповед № РД-07-291/28.09.2017 г. за одобряване на споразумение по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Ковачево, общ. Раднево – публикувана на 21.12.2017 г. 56.20 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Знаменосец, общ. Раднево за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 02.10.2017 г. 148.61 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Землен, общ. Раднево за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 02.10.2017 г. 95.55 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Трънково, общ. Раднево за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 02.10.2017 г. 128.94 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Трояново, общ. Раднево за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 02.10.2017 г. 90.77 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Тополяне, общ. Раднево за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 02.10.2017 г. 84.85 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Тихомирово, общ. Раднево за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 02.10.2017 г. 90.67 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Сърнево, общ. Раднево за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 02.10.2017 г. 191.74 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Свободен, общ. Раднево за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 02.10.2017 г. 118.81 KB
Заповед по чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределяне на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Рисиманово, общ. Раднево за стопанската 2017/2018 година – публикувана на 02.10.2017 г. 81.15 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »