20.04.2024


Декларации по чл.12. от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси на служителите от Областна дирекция "Земеделие" Смолян
Петя Василева 738.16 KB
Аделина Узунова 427.25 KB
Албена Илиева 432.74 KB
Анелия Хаджиева 2.05 MB
Анета Дабанова 2.01 MB
Асен Каменов 2.02 MB
Борис Тодоров 2.04 MB
Боряна Цочева 2.10 MB
Ваклин Татаров 2.02 MB
Велизар Шанов 2.15 MB
Венета Василева 2.02 MB
Вера Чафадарова 2.04 MB
Веска Маданлийска 436.58 KB
Гергана Бърчинкова 2.06 MB
Григор Паунов 1.54 MB
Даниела Гимишева 1.45 MB
Даниела Механджийска 2.05 MB
Даниела Сиракова 2.26 MB
Десислава Джигалиева 453.33 KB
Жана Георгиева 2.01 MB
Зелма Попова 2.01 MB
Илия Йончев 1.64 MB
Ирина Пелтекова 2.03 MB
Камелия Кехайова 2.02 MB
Капка Атанасова 2.14 MB
Кирчо Топчиев 2.05 MB
Красимир Пехливанов 2.05 MB
Красимира Костадинова 2.08 MB
Ламбрета Тапалилова 2.09 MB
Мавродия Мавродиев 2.08 MB
Мариана Господинова 2.00 MB
Милена Младенова 2.04 MB
Мина Хаджиева 434.10 KB
Мирела Байкалова 1.94 MB
Мирена Сивкова 2.04 MB
Мюжгян Коджебашева 1.66 MB
Надежда Стайкова 2.05 MB
Надя Ръжева 2.01 MB
Нела Султанова 2.11 MB
Нуран Мюмюн 2.06 MB
Павел Бранделски 2.06 MB
Павлина Куцлева 1.62 MB
Пламена Хаджиева 2.09 MB
Рабие Юсеин 2.08 MB
Райчо Чилингиров 2.23 MB
Розета Чечкова 2.09 MB
Росица Сечкова 1.93 MB
Руска Николова 1.61 MB
Руси Чаушев 2.18 MB
Сашо Данчилов 2.07 MB
Светлана Хаджиева 2.04 MB
Сийка Манджукова 2.06 MB
Снежана Касабова 2.22 MB
Софка Вощева 2.16 MB
Стефан Писков 434.35 KB
Сълза Николова 2.02 MB
Фердо Аргатски 2.00 MB
Филка Велчева 2.14 MB
Шабан Кастов 976.19 KB
Шенай Караахмед 433.52 KB
Юлия Тодорова 2.00 MB
Юлиян Качаров 2.03 MB

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа