03.03.2024


Регистър на декларациите по чл.49, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията от лицата, посочени в §2, ал.1, т.1 от Допълните разпоредби на ЗПК. 117.24 KB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОМПИ в Областна дирекция "Земеделие" Смолян за 2022 г. , Публикувани на 25.05.2023 г.. 794.55 KB
Декларации по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ на служителите от Областна дирекция "Земеделие" Смолян за 2022 г. , Публикувани на 25.05.2023 г.. 16.18 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОМПИ в Областна дирекция "Земеделие" Смолян за 2021 г., Публикуван на 07.07.2022 г.. 777.47 KB
Декларации по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ на служителите от Областна дирекция "Земеделие" Смолян за 2021 г. , Публикувани на 07.07.2022 г.. 16.24 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОМПИ в Областна дирекция "Земеделие" Смолян 1.32 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОМПИ в Областна дирекция "Земеделие" Смолян 1.24 MB
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СМОЛЯН 36.39 KB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОМПИ в Областна дирекция "Земеделие" Смолян 1.44 MB
Декларации по ЗПУКИ и ЗПКОНПИ на служителите от Областна дирекция "Земеделие" Смолян - част 1 21.77 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 Информация за връзка: 

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа