19.07.2024


Регистър на декларациите по чл.49, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията от лицата, посочени в §2, ал.1, т.1 от Допълните разпоредби на ЗПК. Публикуван на 27.05.2024 г.. 549.61 KB
Декларации по чл. 49, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията на служителите от Областна дирекция "Земеделие" Смолян за 2023 г. Публикувани на 27.05.2024 г.. 17.56 MB
Регистър на декларациите по чл.49, ал.1 от Закона за противодействие на корупцията от лицата, посочени в §2, ал.1, т.1 от Допълните разпоредби на ЗПК. Публикуван на 07.02.2024 г.. 117.24 KB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОМПИ в Областна дирекция "Земеделие" Смолян за 2022 г. , Публикувани на 25.05.2023 г.. 794.55 KB
Декларации по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ на служителите от Областна дирекция "Земеделие" Смолян за 2022 г. , Публикувани на 25.05.2023 г.. 16.18 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОМПИ в Областна дирекция "Земеделие" Смолян за 2021 г., Публикуван на 07.07.2022 г.. 777.47 KB
Декларации по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОНПИ на служителите от Областна дирекция "Земеделие" Смолян за 2021 г. , Публикувани на 07.07.2022 г.. 16.24 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОМПИ в Областна дирекция "Земеделие" Смолян 1.32 MB
Регистър на декларациите по чл. 35, ал. 1 т. 2 от ЗПКОМПИ в Областна дирекция "Земеделие" Смолян 1.24 MB
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПОСТЪПИЛИ СИГНАЛИ ЗА КОРУПЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“ СМОЛЯН 36.39 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

 Информация за връзка: 

  АДРЕС:

гр. Смолян 4700,

Бул. "България" № 14

Работно време на ЦАО

8:30 - 17:00 ч.

без прекъсване

(0301) 66 235

(0301) 62 078

e-mail:

ODZG_Smolyan@mzh.government.bg

Длъжностно лице по защита на данните в ОД"З" Смолян:

гр. Смолян 4700, бул."България"14, тел.:(0301)66236

-------------------------------------

Землища с КК и КР поддържани от АГКК

------------------------------------- 

 

 

 

Национална Селска Мрежа