новини
 • 05.02.2024 г.
  Възражения за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 • 01.09.2023 г.
  На вниманието на зърнопроизводителите!
  прочети >>
 • 31.07.2023 г.
  „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“- нов прием
  прочети >>
 1. << Предишна страница
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. Следваща страница >>
актуално


Go back
търг Заповед № РД 04-59 от 08.06.2019г. на Директора на ОД "Земеделие" гр. Сливен, за откриване на процедура за провеждане на търг (първа тръжна сесия) за отдаване под наем или аренда на свободни земеделски земи от ДПФ в област Сливен, за стопанската 2020/2021 година, както и всички необходими документи за участие в тръжната процедура. Обявено на 08.06.2020 г. 216.95 KB
търг ЗАПОВЕД № РД-04-185/31.10.2019г. за откриване процедура за провеждането на търг за поземлен имот с. Чокоба, общ. Сливен 64.48 KB
търг ЗАПОВЕД № РД-04-186/31.10.2019г. за откриване процедура за провеждането на общ търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост за поземлен имот с. Ичера, общ. Сливен 64.89 KB
търг Открита тръжна процедура (втора тръжна сесия) за стопанската 2019г./2020г. за отдаване под наем или аренда на ЗЗ от ДПФ, за свободните земеделски земи от ДПФ в област Сливен. 1.05 MB
търг Заповед на Директора на ОД "Земеделие"-Сливен за обявяване на търг по реда на чл. 27, ал. 8 от от ЗСПЗЗ на имоти частна държавна собственост /незаети със сгради и съоръжения, бивша собственост на заличените организации по §12 и §29 от ПЗР на ЗСПЗЗ/, негодни за земеделско ползване и неподлежащи на възстановяване по ЗСПЗЗ. Обявена на 11.03.2019 г. 106.88 KB
Заповед търг Заповед и приложения за провеждане на търг първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2019-2020 1.01 MB
търг Заповед и необходими документи за участие в трета тръжна сесия за отдаване под наем или аренда на свободните земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2018-2019 г., при условия и ред определени в чл. 47ж и следващите от ППЗСПЗЗ. Обявени на 25.02.2019 г 569.87 KB
търг Заповед и необходими документи за провеждане на търг- първа тръжна сесия с тайно наддаване за отдаване под наем и аренда на свободните земи от Държавния поземлен фонд (ДПФ) в област Сливен за стопанската 2017-2018 г. Обявени на 17.07.2017 г. 621.47 KB
търг II-ра тръжна сесия за отдаване земеделски земи ДПФ в област Сливен- Заповед, Заявления, Указания и документи 308.81 KB
търг Заповед, указания и списък за I-ва тръжна сесия за отдаване под наем и аренда на земи от ДПФ за стопанската 2016-2017 г. в Област Сливен, публикувана на 23.06.2016 г. във в. "Ало Сливен" 534.58 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023