21.02.2024


Go back
ОДЗ Издаване акт за категоризиране на земеделски земи 50.93 KB
ОДЗ Издаване на разрешение за бракуване на трайни насаждения с изтекъл/не изтекъл срок на амортизация 45.12 KB
ОДЗ Издаване на становище за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им 57.47 KB
ОДЗ Издаване на справка от регистъра на земеделските стопани 42.44 KB
ОДЗ Регистрация на развъдни ферми и стопанства за чистопороден и хибриден разплоден материал при свине и птици 44.57 KB
ОДЗ Регистрация на производители на бубено семе по чл.15а от Закона за животновъдството 44.66 KB
ОДЗ Издаване на удостоверение за вписване в базата данни на нов обект за съхранение на зърно 43.92 KB
ОДЗ Регистрация на развъдни стопанства за производство и предлагане на пазара на елитни племенни пчели майки и отводки /рояци/ 43.72 KB
ОДЗ Издаване на разрешение за изкупуване на суров тютюн 67.52 KB
ОДЗ Продажба на прилежащи площи към сгради или съоръжения в стопанските дворове на бившите ТКЗС 68.64 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023