23.02.2024


ОДЗ/ОСЗ Регистрация на земеделски стопани. 1.70 MB
Осигурен е непрекъсваем режим на работа на Центъра и Звената за административно обслужване 409.67 KB
QR code Осигурен е непрекъсваем режим на работа на Центъра и Звената за административно обслужване на ОДЗ- Сливен - QR четци 1.45 KB
ОДЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Областна дирекция „Земеделие“-Сливен 13.45 KB
ОСЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Общински служби по земеделие 13.05 KB
ОСЗ Списък на административните услуги, предоставяни от Общински служби по земеделие от кадастрална карта и кадастрални регистри, съгласно Закон за кадастъра и имотния регистър 11.52 KB
ОДЗ Регистрация на земеделска и горска техника, превозните средства и машините за земни работи 66.06 KB
ОДЗ Извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на регистрираната земеделска и горска техника, включително превозните средства и машините за земни работи 46.31 KB
ОДЗ Заявление за издаване свидетелство за правоспособност за работа със земеделска и горска техника 215.71 KB
ОДЗ Декларация за местонахождението и капацитета на обект за съхранение на зърно- Приложение № 1 към чл. 4, ал.2 16.36 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. »

АДРЕС:

гр. Сливен 8800

ул. "Ген. Столипин" №2

ТЕЛЕФОНИ: 

Център АО

0878 21 54 21 

(044) 622 675

 

ODZG_Sliven@mzh.government.bg


Контакти

Работно време ЦАО

------------------ 

Банкови сметки

 ------------------ 

Длъжностно лице по защита на личните данни за ОДЗ- Сливен

е-връчванеПлащания в СЕБРА


 Директни плащания Кампания 2023

Важни срокове ДП 2023


ОКСЖ 

ОКСЖ

ЕПОРД (Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитни дейности)

 ОСП 2023-2027 

  Преброяване на земеделските стопанства

Информационен сайт на ГДПБЗН

Пази реколтата!


 

Национална Селска Мрежа

 kampania_super_fermer

Re:turn to the future 50 години ОСП Харта на клиента Харта на клиента ОДЗ- Сливен Регистрация на земеделски стопани по Наредба 3 Технически параметри по изготвяне на споразумения за ползване по чл.37в и чл.37ж  ЗСПЗЗ pojarna.com Пази реколтата! Директни плащания Кампания 2023