новини обратно
 • 10.05.2024 г.
  22 май - Провеждане на информационна кампания за Директни плащания 2024
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Свободни площи за едногодишни полски култури-втора тръжна сесия 35.32 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед физически лица 18.89 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед юридически лица 19.37 KB
Заявление физически лица 2023-2024 г. 23.12 KB
Заявление юридически лица 2023-2024 г. 25.01 KB
ЗАПОВЕД ТЪРГ 2023-2024 ЕПК - ВТОРА ТРЪЖНА СЕСИЯ 450.47 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец ДЕКЕМВРИ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 30.11.2023 г. 69.50 KB
Заявление юридически лица 2023-2024 г. 25.01 KB
Заявление физически лица 2023-2024 г. 23.12 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед юридически лица 19.37 KB
Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед физически лица 18.89 KB
Свободни имоти ПМЛ 2023-2024 г. 80.70 KB
Заповед търг ПМЛ 2023-2024 г. - Първа тръжна сесия 452.90 KB
Уведомление във връзка с подаване на декларации за месец НОЕМВРИ по чл.58 о, ал.1 от Закон за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз– публикувано на 01.11.2023 г. 62.46 KB
График м.октомври за вземане на проби царевица-чл.58.н.ал.1,2.чл.58.о.ал.1,2,чл.58.р. от ЗПООПЗПЕС 53.49 KB
 1. «
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. 11
 12. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане