новини обратно
 • 10.05.2024 г.
  22 май - Провеждане на информационна кампания за Директни плащания 2024
  прочети >>
 • 29.03.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с обхвата на окончателния специализиран слой „Физически блокове”, вкл. площите подходящи за косене за кампания 2023 г., както и със слой „Постоянно затревени площи“
  прочети >>
 • 05.02.2024 г.
  Земеделските стопани могат да се запознаят с проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и Постоянно затревени площи, които се поддържат чрез косене за Кампания 2023 г.
  прочети >>
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. Следваща страница >>
актуално


Декларация по чл. 47з, ал. 1, т. 6, 9 от ППЗСПЗЗ - оглед юридически лица 2023-2024 19.37 KB
Заявление физически лица 2023-2024 23.12 KB
Заявление юридически лица 2023-2024 25.01 KB
Заповед № РД-03-3-29 от 16.02.2024 г. ведно с приложенията към нея 11.17 MB
Уведомление до наследниците на Осман Джелилов Яхов от с.Звегор 6.28 KB
Уведомление до наследниците на Мюзекяр Ибрямов Салимов от с.Браничево 6.04 KB
Уведомление до наследниците на Марин Генев Кънчев от с.Живково 6.32 KB
Уведомление до наследниците на Якуб Османов Казак от с.Вълнаре 6.22 KB
Уведомление до наследниците на Хасан Ибрямов Чобан от с.Градище 5.87 KB
Уведомление до наследниците на Хасан Мустафов Дерне от с.Черноглавци 6.46 KB
Уведомление до наследниците на Хасан Мехмедов Джипин от с.Градище 6.07 KB
Уведомление до Галин Колев и Росица Колева от гр. Нови пазар 6.30 KB
Уведомление до наследниците на Емин Мустафов Деде от с.Черенча 6.11 KB
Уведомление до наследниците на ДЕСПА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА от с.Близнаци 6.12 KB
Уведомление до наследниците на Ахмед Ибрямов Фъчиджи от с.Черенча 5.91 KB
 1. «
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане