25.04.2024


Заповед РД-12-02-536-1/ 13.07.2023 г. за изменение на Заповед ПО-09-1175-1/ 20.10.2022 г. за землище с.Преселка община Нови Пазар 273.59 KB
Заповед пътища 2022-2023 община Нови пазар ПО-09-1376-2/ 29.12.2022 г. 353.91 KB
Заповед пътища 2022-2023 община Нови пазар ПО-09-1376-4/ 24.01.2023 г. 351.23 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Мировци, общ. Нови Пазар - публикувано на 28.11.2022 г. 2.41 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Мировци, общ. Нови Пазар - публикувана на 28.11.2022 г. 505.66 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Памукчи, общ. Нови Пазар - публикувано на 28.11.2022 г. 2.22 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Памукчи, общ. Нови Пазар - публикувана на 28.11.2022 г. 508.27 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Стоян Михайловски, общ. Нови Пазар - публикувано на 28.11.2022 г. 1.95 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2022-2023 год. за землище Стоян Михайловски, общ. Нови Пазар - публикувана на 28.11.2022 г. 680.75 KB
Приложение-споразумение към Заповедта за землище Преселка, общ. Нови Пазар - публикувано на 20.10.2022 г. 1.78 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане