24.07.2024


Заповед № АУ-42-102-7 от 26.03.2019 г. за изменение на заповед №13-10-21 от 08.10.2018 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Велино, общ. Шумен за стопанската 2018-2019 година 58.27 KB
Заповед №АУ-42-95-1 от 19.03.2019 г. за изменение на заповед №РД-13-10-17 от 05.10.2018 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Васил Друмев, общ. Шумен за стопанската 2018-2019 година 58.09 KB
Заповед №АУ-42-27-1 от 22.02.2019 г. за изменение на заповед №РД-13-10-18 от 05.10.2018 г. за разпределение на масивите за ползване за землището на с. Царев брод, общ. Шумен за стопанската 2018-2019 година 56.36 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Градище, общ. Шумен - публикувани на 05.12.2018 г. 464.24 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Вехтово, общ. Шумен - публикувани на 22.11.2018 г. 385.86 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Шумен, кв. Макак, общ. Шумен - публикувани на 13.11.2018 г. 654.25 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Средня, общ. Шумен - публикувани на 12.11.2018 г. 492.83 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Салманово, общ. Шумен - публикувани на 12.11.2018 г. 561.49 KB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Ивански, общ. Шумен - публикувани на 12.11.2018 г. 1.05 MB
Заповед на Областна дирекция "Земеделие" Шумен и споразумение за създаване на масиви за ползване по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за стопанската 2018-2019 год. за землище Дибич, общ. Шумен - публикувани на 09.11.2018 г. 602.25 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане