18.07.2024


Сигнали за корупция може да се подават на тел. 0800 20 200 и 054 877 106, в писмена форма лично или по пощата на адрес гр.Шумен 9700, бул. "Славянски" №17, ет.1 или чрез попълване на формата за контакт по-долу.
Вътрешни правила за превенция и противодействие на корупцията 233.54 KB

 Информация за връзка: 


АДРЕС:

гр.Шумен 9700,
бул. "Славянски" №17,ет.1

ТЕЛЕФОН:
тел.:(054) 877 106

E-MAIL:
odzg_shumen@
mzh.government.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ ОДЗ:
понеделник - петък
от 09:00 до 12:00 часа

от 12:30 до 17:30 часа


РАБОТНО ВРЕМЕ ЦАО:
понеделник - петък
от 08:00 до 18:30 часа

без прекъсване


Пазар на зърното


Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл:

operativna_shu@abv.bg


Промяна предназначението на земеделски земи до 50 дка. (чл.17 от ЗОЗЗ)

----------------------

Образци на заявления за промяна предназначението на земеделски земи


Средно годишно рентно плащане