24.02.2024


Протокол от дейността на комисия, назначена със заповед No 1158/10.12.2013 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в ОДЗ Пловдив за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез покупка на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив" 671.25 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет "Закупуване и доставка на канцеларски материали за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив 1.28 MB
Публична покана за обществена поръчка с предмет "Доставка на течни горива-бензин, пропан-бутан и дизелово гориво за нуждите на ОД "Земеделие" - гр. Пловдив на територията на област Пловдив, чрез карти за безналично плащане" 1.17 MB
Приложения (образци на документите) към публична покана за обществена поръчка с предмет "Доставка на течни горива-бензин, пропан-бутан и дизелово гориво за нуждите на ОД "Земеделие" - гр. Пловдив на територията на област Пловдив, чрез карти за безналично плащане" 93.79 KB
Публична покана за обществена поръчка с предмет "Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив" 1.36 MB
Приложения (образци на документите) към публична покана за обществена поръчка с предмет "Доставка чрез закупуване на един брой неупотребяван автомобил за нуждите на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Пловдив" 153.29 KB
Публична покана за общестена поръчка с предмет "Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с монитор) и периферни устройства за нуждите на ОДЗ Пловдив" 1.43 MB
Приложения (образци на документите) към публична покана за обществена поръчка с предмет "Закупуване и доставка на персонални компютри (конфигурация компютър с монитор) и периферни устройства за нуждите на ОДЗ Пловдив" 211.72 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)









ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30









ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg









РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа









ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа









ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg


























Стопански дворове , ДПФ 

гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg











Отговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744