24.06.2024


31.03.2023 г. Изменение на Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделски земи , за землището на с. Избегли, община Асеновград, област Пловдив за стопанската 2022/2023 г. 2.61 MB
31.03.2023 г. Изменение на Заповед на директора на Областна дирекция "Земеделие" Пловдив за определяне масивите за ползване на земеделски земи , за землището на с. Конуш, община Асеновград, област Пловдив за стопанската 2022/2023 г. 3.49 MB
23.12.2022 г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на пътищата в масивите за ползване в землищата на общ. Асеновград за стопанската 2022/2023 г 3.41 MB
10.10.2022г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване в землищата на общ. Асеновград за стопанската 2022/2023 г. 13.62 MB
22.08.2022 г. Обява окончателни регистри 66.50 KB
График 47.00 KB
04.08.2022 г. Заповед на основание чл.37, ал.1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи. 2.34 MB
04.08.2022 г. Обява за предварителни регистри. 55.71 KB
       Адрес:
гр. Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (водна палата)

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30

email: odzg_plovdiv@abv.bg

Приемно време на Директор:

сряда от 09:30 до 12:00 часа


Работно време на

Център за административно обслужване

Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


Промяна предназначението на земеделски земи

гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.

promiana_odz_plovdiv@abv.bg

Стопански дворове, ДПФ

гл. експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16ч

stopanskidvorove_odz_plovdiv@abv.bg

Електронни услуги предоставяни от ОД "Земеделие" - Пловдив


           
Отговорно лице по защита на личните данни и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт

0877 964 697, 032634022

 


  

обща селскостопанска политика

                  

 Профил ма купувача на ОДЗ-Пловдив