24.10.2021


03.02.2017г. Заповед № РД11-871 от 02.02.2017г.на Директора на ОДЗ- Пловдив за изменение на Заповед № РД11-7791/03.10.2016г. за гр. Пловдив,Община Пловдив за стопанската 2016/2017г. 3.01 MB
16.12.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за определяне цена на имотите от ОПФ, представляващи полски пътища , общинска собственост, за землището на гр. Пловдив, общ. Пловдив . 646.88 KB
10.10.2016г. Заповед на Директора на ОДЗ Пловдив за разпределяне на масивите за ползване /ниви/ в землището на гр. Пловдив, общ. Пловдив за стопанската 2016/2017г. 3.49 MB
10.09.2016г. ОБЯВА-окончателни регистри 71.00 KB
05.08.2016г. Обява на основание чл. 72, ал. 4 от ППЗСПЗЗ - Общинска служба по земеделие Пловдив 80.00 KB
05.08.2016г. Заповед за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи . 297.29 KB
05.08.2016г. Заповед за формиране на комисия на основание чл.37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползването земеделските земи . 307.44 KB

АДРЕС: 

 гр. Пловдив 4000, 

бул. "Марица" 122, ет.3

ТЕЛЕФОНИ

 

 
тел.: (032) 63 40 22

 

 факс: (032) 62 87 30

odzg_plovdiv@abv.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване и прием на заявления по ЗДОИ

 от 9.00 до 17.30 часа 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР 

 

 сряда от 9.30 до 12.00 часа

 


За контакт с лице по защита на личните данни :

Ангел Левашки

старши юрисконсулт 

0878874843

032634022

Система за финансово управление и контрол при ОДЗ Пловдив.