07.06.2023


Заповед за утвърждаване на вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи. 718.03 KB
01.09.2022 г. Вътрешни правила за провеждане на процедура по създаване на масиви за ползване на земеделски земи и масиви за ползване на пасища, мери и ливади 4.90 MB
30.06.2022 г. Вътрешни правила за Административно обслужване на Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив. 8.78 MB
09.06.2022 г. Обща информация към хартата на клиента. 224.50 KB
10.05.2022 г. Харта на клиента и стандартите за административно обслужване в ОД "Земеделие" - Пловдив. 248.04 KB
Проучване на удовлетвореността от административнотообслужване в Областна дирекция "Земеделие" - Пловдив и общинските служби по земеделие към нея , съгласно подадени анкетни карти. 184.23 KB
15.10.2019 г. Заявление по чл.6 за административна услуга от Тарифа за таксите, събирани от органите на поземлена собственост. 73.09 KB
15.10.2019 г. Заявление по чл.5 за административна услуга от Тарифа за таксите, събирани от органите на поземлена собственост. 67.90 KB
10.07.2019 г. Информация за административна услуга „Издаване на удостоверение за характеристики на имоти, необходими за определяне на данъчната им оценка“ 15.55 KB
27.05.2019г. Вътрешни правила за организацията на Електронен документооборот в ОД”Земеделие” - Пловдив. 417.85 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »
АДРЕС:
град 

Пловдив, п.к. 4000

бул. "Марица" № 122, етаж 3 (ВОДНА ПАЛАТА)


ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА:

тел. 032/63 40 22

факс: 032/62 87 30


ЕЛЕКТРОННА ПОЩА:

odzg_plovdiv@abv.bg


РАБОТНО ВРЕМЕ

НА ЦЕНТЪР ЗА 

АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ

от Понеделник до Петък

от 08:00 до 18:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР:

всяка Сряда от седмицата

от 09:30 до 12:00 часа


ПРИЕМНО ВРЕМЕ

Промяна на предназначението 

на земеделски земи

  гл. експерт Петя Пешева

Понеделник от 14ч. – 16ч.

Сряда от 10ч. – 12ч.


Стопански дворове , ДПФ 

 гл.експерт Боряна Скочева

Вторник от 10ч. - 12ч.

Четвъртък от 14ч. - 16чОтговорно лице по защита на личните данни

и ЗДОИ:

Хайрие Шакир - главен юрисконсулт


0877 964 697

032634022

 


  

                  

https://app.eop.bg/buyer/33744