16.08.2022


ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ С. ГОРНО ОЗИРОВО ЗА ИМОТИ С НТП "ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" 63.90 KB
ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ С. ГОРНО ОЗИРОВО ЗА ИМОТИ С НТП "ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ" 63.90 KB
ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГОРНО ОЗИРОВО / ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ / 69.00 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ / ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ / ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГОРНО ОЗИРОВО. 56.00 KB
Обява за заседанието на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ за имоти с начин на трайно ползване трайни насаждения за землището на с. Горно Озирово. 88.50 KB
РЕГИСТЪР И КАРТА ПО РЕДА НА НА ЧЛ. 72.2 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГОРНО ОЗИРОВО ЗА ИМОТИ С НТП ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ. 662.53 KB
ЗАПОВЕД ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В , АЛ. 1 ОТ ЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕТО НА ГОРНО ОЗИРОВО. 103.00 KB
ЗАПОВЕДИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В , АЛ. 4 ОТ ЗСПЗЗ И РЕГИСТРИ ПО РЕДА НА ЧЛ. 75А ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩАТА В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ 738.81 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ И КАРТА ЗА ЗЕМЛИЩЕ ДОЛНО ОЗИРОВО В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ. 487.46 KB
РЕГИСТЪР ПО РЕДА НА ЧЛ. 74 ОТ ППЗСПЗЗ ЗА ЗЕМЛИЩЕ ГР. ВЪРШЕЦ В ОБЩИНА ВЪРШЕЦ. 110.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ