15.07.2024


28.03.2024 акт.08.07.2024 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА, ОТЧЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА 2023 Г. 2.37 MB
акт.08.07.2024 07.03.2023 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА, ОТЧЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА 2022Г. 2.25 MB
акт.08.07.2024 18.02.2022 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД"ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА, ОТЧЕТ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ИЗСЛЕДВАНЕ УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА 2021 Г. 1.74 MB
11.02.2021 ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА, ОТЧЕТ ЗА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ И ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА НА УДОВЛЕТВОРЕННОСТТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ЗА ПЕРИОДА 2011 - 2020 ГОДИНА - АРХИВ 9.06 MB

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа
НАРЪЧНИК ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ_2024 

          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ