25.09.2023


АКТ. 09.2023 Публичен Регистър на декларациите по чл. 35 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество подадени от служителите от Областна дирекция „Земеделие” - Монтана. 99.50 KB
АКТ. 09.2023 Декларации за несъвместимост на служителите от Областна дирекция "Земеделие" - Монтана и общинските служби по земеделие. 2.19 MB
АКТ. 09.2023 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Общински служби по земеделие. 25.37 MB
АКТ. 09.2023 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Общински служби по земеделие. 15.57 MB
АКТ 07.2023 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Главна дирекция "Аграрно развитие". 14.76 MB
АКТ. 08.2022 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Общински служби по земеделие. 16.97 MB
AKT.06.2022 Декларации за имущество и интереси на служителите от Областна дирекция Земеделие - Монтана - Дирекция "АПФСДЧР" 6.70 MB
06.11.2018 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ 164.50 KB
06.11.2018 НАРЕДБА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И РЕДА ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ И ЗА УСТАНОВЯВАНЕ КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ. 95.00 KB
29.05.2018 Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. 603.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:


Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване


8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР


сряда от 13.00 до 16.00 часа

 

БАНКОВИ СМЕТКИ
Мисия , визия и принципи на ОД " Земеделие " Монтана

1Първо място за ОД"Земеделие"
Първо място за ОД " Земеделие "


Консултативен съвет по животновъдство

 

повече >>

Консултативен съвет за зеленчукови плодове


s lice kym horata_banner

banner_biologi4no


ПЛАЩАНИЯ ПО СЕБРА

Правна информация


Система за електронни услуги на ДФЗ