22.07.2024


15.02.2024 ИНФОРМАЦИЯ ЗА МЯСТО ЗА ПРЕГЛЕД И РАЗХОДИ В ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА. 356.36 KB
15.02.2024 УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ОДЗ – МОНТАНА. 355.47 KB
15.02.2024 ИНФОРМАЦИЯ ЗА УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА. 423.84 KB
15.02.2024 ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ. 459.68 KB
15.02.2024 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРАВО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – МОНТАНА. 511.03 KB
15.02.2024 ЗАКОН ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕННА ИНФОРМАЦИЯ. 443.02 KB
11.01.2024 Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” - Монтана, както и форматите, в които е достъпна за 2024. 115.50 KB
11.01.2024 Описание на информационните масиви, наборите от данни и ресурсите създавани и съхранявани от ОД"Земеделие" - Монтана 2024. 104.50 KB
11.01.2024 Списък на категориите информация в Областна дирекция „Земеделие” гр.Монтана, която подлежи на класификация като служебна тайна, съгласно чл.26 от Закона за защита на класифицираната информация и чл.21 от правилника за прилагане на закона за 2024 година. 80.50 KB
10.01.2024 ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 15, АЛ. 1, Т.16 ОТ ЗДОИ / ПРЕДОСТАВЕНА ОТ ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ" МОНТАНА ИНФОРМАЦИЯ, ПОВЕЧЕ ОТ ТРИ ПЪТИ ПО РЕДА НА ГЛАВА ТРЕТА ОТ ЗДОИ / ЗА 2023 Г. 59.29 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа
НАРЪЧНИК ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ_2024 

          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ