15.06.2024


AKT.15.02.2024 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.7 И 37Ж, АЛ. 12 ОТ ЗСПЗЗ СУМИ ЗА ИМОТИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ ПО РЕДА НА ЧЛ. 37В, АЛ.3, Т.2 И 37Ж, АЛ.5 ОТ ЗСПЗЗ. 553.69 KB
13.02.2024 ОДОБРЕНИ ЦЕЛИ НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ"- МОНТАНА ЗА 2024Г. 22.13 KB
24.01.2024 ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ ЦЕЛИ НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА ЗА 2024Г. 22.11 KB
24.01.2024 ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“-МОНТАНА ЗА 2023Г. 20.77 KB
24.01.2024 ОПЕРАТИВЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОД “ЗЕМЕДЕЛИЕ“- МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2024Г.-31.12.2024Г. 179.00 KB
24.01.2024 ОПЕРАТИВНИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАНОВЕ ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОДЗ-МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2019Г.-2023Г.-АРХИВ 2.90 MB
24.01.2024 ЦЕЛИ И ОТЧЕТИ НА ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 2019Г.-2022Г.-АРХИВ 1.07 MB
17.01.2023 ПРЕДЛОЖЕНИ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ ЦЕЛИ НА ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” - МОНТАНА ЗА 2023Г. 18.86 KB
17.01.2023 СТРАТЕГИЧЕСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕТО НА ОД "ЗЕМЕДЕЛИЕ" - МОНТАНА ЗА ПЕРИОДА 01.01.2023Г. - 31.12.2024 Г. 131.50 KB
28.04.2021 СТРАТЕГИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА В ОД“ЗЕМЕДЕЛИЕ“ МОНТАНА. 975.63 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

Адрес

гр. Монтана 3400,

ул.Генерал Столетов1, ет.1, 

пощ. кутия 389

ТЕЛЕФОНИ:

тел./факс (096) 300 728 

моб.тел. 0879197321

ел.поща:odzg@net-surf.net
РАБОТНО ВРЕМЕ:

Понеделник до петък 

9.00  - 17.30 ч. 


Център за административно обслужване

8.30 - 17.30 ч. без прекъсване


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОР

сряда от 13.00 до 16.00 часа
НАРЪЧНИК ДИРЕКТНИ ПЛАЩАНИЯ_2024 

          s lice kym horata_banner 

МИСИЯ, ВИЗИЯ, ПРИНЦИПИ


1

Първо място за ОД"Земеделие"

ПОРТАЛ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ


ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА - ЕОП


ПЛАЩАНИЯ В СЕБРАКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ЖИВОТНОВЪДСТВОКОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ЗА ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ


ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТЪПНОСТ