12.06.2024


с.Чернозем, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО-09-628-6/15.05.2023 г. за изменение на Заповед № ПО-09-628-2/15.11.2022 г. с регистри и карта за служебно разпределение за стопанската 2022-2023 година 6.41 MB
с. Лесово, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО -09-117-2/14.02.2023 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 26.35 MB
Заповед № ПО-09-450-6 / 02.02.2023 г. - полски пътища в споразумение за с.Добрич 79.95 KB
Заповед № ПО-09-491-7 / 14.12.2022 г. - полски пътища в споразумение за с.Стройно 78.48 KB
Заповед № ПО-09-491-6 / 14.12.2022 г. - полски пътища в споразумение за с.Борисово 78.71 KB
гр.Елхово, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО -09-670-2/22.11.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 3.64 MB
с. Маломирово, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО -09-692-2/29.11.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 10.79 MB
с. Раздел, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО -09-691-2/29.11.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 10.17 MB
с. Голям дервент, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО -09-690-2/28.11.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 9.62 MB
с.Славейково, общ. Елхово, област Ямбол - Заповед № ПО -09-668-2/21.11.2022 г. с регистри и карта за доброволно споразумение за стопанската 2022-2023 година 3.29 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »

АДРЕС:

гр.Ямбол 8600,

ул. "Жорж Папазов" 9 ет.5

ТЕЛЕФОНИ:

(046) 661 854 ; 661 863
Работно време:

Понеделник до петък

от 9.00ч до 17.30ч.

Звено за административни услуги:

Понеделник до петък

от 9.00ч. до 17.30ч. 

без прекъсване

E-mail:

ODZG_Yambol@ mzh.government.bg


 


 


___________________

АНКЕТА ЗА ПРОУЧВАНЕ НА

УДОВЛЕТВОРЕНОСТТА

__________________

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

__________________
Регистрация на
земеделски стопани

Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за плащане на бели петна и депозити


Банкова сметка на ОД "Земеделие" Ямбол за наеми ДПФ и административни услуги