23.05.2024


Всички новини

01.07.2009 г.

СРЕДНО ГОДИШНО РЕНТНО ПЛАЩАНЕ

Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2024/2025 за област Варна по общини 377.26 KB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2023/2024 за област Варна по общини 378.47 KB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2022/2023 за област Варна по общини 377.04 KB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2021/2022 за област Варна по общини 656.69 KB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2020/2021 за област Варна по общини 383.82 KB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 за област Варна по общини 365.63 KB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2018/2019 за област Варна по общини и Протокол № 1 от 26.03.2018г 361.94 KB
Заповед РД17-10-361/22.08.2016г на Директора на ОД "Земеделие" Варна, издадена във връзка с чл.34, ал.6 и ал.8, чл.37б, ал.4 и чл.37в, ал.10 - за землища с.Горен чифлик, с.Голица, с.Гроздьово, с.Пчелник и с.Нова шипка, община Долни чифлик - публикувана на 22.08.2017 -за стопанската 2017/2018 304.50 KB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2017/2018 за област Варна по общини 66.04 KB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2016/2017 за област Варна по общини 64.73 KB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2015/2016 за област Варна по общини 7.04 MB
Заповед РД15-10-361/18.09.2015г на Директора на ОД "Земеделие" Варна, издадена във връзка с чл.34, ал.6 и ал.8, чл.37б, ал.4 и чл.37в, ал.10 - за землища с.Голица, община Долни чифлик, с. Аспарухово и с.Цонево, община Дългопол - публикувана на 28.09.2015 333.00 KB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2014/2015 за община Дългопол, област Варна 321.46 KB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2014/2015 за област Варна по общини 3.98 MB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2013/2014 за област Варна по общини 7.06 MB
Средно годишно рентно плащане за ползване на земеделски земи през стопанската 2012-2013 година по общини за област Варна 1.57 MB
Средна стойност на рентните вноски за ползване на земеделските земи за стопанската 2011/2012 за област Варна по общини 2.15 MB

Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

АДРЕС:

Варна 9000,
ул."Д-р Пискюлиев" 1 ет.4 

телефон: 
(052) 621240
 факс: (052) 647351

email:

odzg_var@abv.bg

odzg_varna@mzh.government.bg


ГРАФИК НА КТИ


ПАЗАР НА ЗЪРНОТО 

Декларации за произведено и налично количество зърно се изпращат на имейл: mpz_var@abv.bg


  Документи за регистрация/пререгистрация

на земеделски стопани 


 

КОМИСИЯ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

 

  

    БАНКОВИ СМЕТКИ  

  на ОД "Земеделие" Варна


 

 ВАУЧЕРИ за ГОРИВО 

указания, информация, срокове


ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ


  АНКЕТНА КАРТА 

 за изследване удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги от отдел «Агростатистика» към ГД «ЗРП» в МЗХ

 

 

 

 

 

Национална Селска Мрежа