13.06.2024


Днес 22.10.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за утвърждаване на постигнато доброволно споразумение – обработваеми земи за землището на село Горско Абланово, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 22.01.2019 година /22 януари 2019г./ 1.15 MB
Днес 22.10.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за утвърждаване на постигнато доброволно споразумение – обработваеми земи за землището на село Гърчиново, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 22.01.2019 година /22 януари 2019г./ 879.11 KB
Днес 22.10.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за утвърждаване на постигнато доброволно споразумение – обработваеми земи за землището на село Крепча, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 22.01.2019 година /22 януари 2019г./ 613.53 KB
Днес 22.10.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за утвърждаване на постигнато доброволно споразумение – обработваеми земи за землището на село Люблен, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 22.01.2019 година /22 януари 2019г./ 780.74 KB
Днес 22.10.2018 година, съгласно чл. 37в, ал.5 от ЗСПЗЗ, ОД “Земеделие” Търговище, обявява издадена заповед по реда на чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ за утвърждаване на постигнато доброволно споразумение – обработваеми земи за землището на град Опака, община Опака, област Търговище. Срокът за внасяне на дължимите суми по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ за ползване на имоти по чл.37в, ал.3, т.2 /бели петна/ за землището е 22.01.2019 година /22 януари 2019г./ 2.06 MB
График за провеждане на заседания на комисиите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за сключване на доброволни споразумения/служебни разпределения на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година за землищата на територията на община Опака. 58.50 KB
Протокол № OPK-01/16.08.2018 година от проведено първо заседание на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, за сключване на доброволни споразумения/служебни разпределения на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018-2019 година за землищата на територията на община Опака. 77.50 KB
В изпълнение на чл.72, ал.4 от ППЗСПЗЗ, ОД „Земеделие” Търговище обявява изготвянето на предварителните регистри по чл.72, ал.2 от ППЗСПЗЗ във връзка с процедурите по чл.37в от ЗСПЗЗ, за имоти в землищата на община Опака. Съгласно чл.72, ал.5 от ППЗСПЗЗ, промени в предварителните регистри могат да се правят в срок до 15 август при промяна в декларациите/заявленията, както и за отстраняване на допуснати грешки и неточности по инициатива на общинската служба по земеделие или въз основа на одобрени заявления на заинтересуваните лица. 123.75 KB
Заповед № РД-05-2740/30.07.2018г. на директора на ОД “Земеделие” Търговище, за състава на комисията по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, във връзка с изпълнение на процедура по чл.37в от ЗСППЗЗ за община Опака - стопанска 2018/2019 година –публикувана на 07.08.2018 год. 337.44 KB