28.05.2022


Новини

Всички новини

08.01.2021 г.

Важно за пчелари и земеделски стопани, обработващи площи със земеделски култури !!!

Уважаеми земеделски стопани,

С обнародваните в Държавен вестник, бр. 101/2020 г. изменения и допълнения на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности се регламентира нов начин за уведомяване на пчеларите за предстоящи третирания с препарати за растителна защита на земеделските култури. Това ще става чрез нарочно създадената Електронна платформа за оповестяване на растителнозащитните, дезинфекционните и дезинсекционните дейности (ЕПОРД), поддържана от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ).

В тази връзка всички пчелари и земеделски стопани - растениевъди, трябва да направят регистрация в ЕПОРД до 31 януари 2021 г. Регистрацията и достъпът до ЕПОРД са безплатни за нейните потребители. За целта е нужно лицата да имат единственно валидна електронна поща.

Важно е да се знае, че до 28 февруари 2021 г.,  в случай на третиране на земеделски площи, уведомяването ще се извършва по досегашния ред и чрез ЕПОРД.

От 1 март 2021 г. уведомяването ще се осъществява само чрез ЕПОРД!!!Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark