16.04.2024


Заповед по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищато на с. Турия, общ. Павел баня, за календарната 2022 година – публикувана на 21.12.2021 г. 3.23 MB
Заповед по чл. 37ж, ал. 11 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землищато на с. Тъжа, общ. Павел баня, за календарната 2022 година – публикувана на 21.12.2021 г. 5.30 MB
Заповед на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за определяне на комисия по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Турия, общ. Павел баня, за календарната 2022 година – публикувана на 05.11.2021 г. 69.50 KB
Заповед на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за определяне на комисия по чл. 37ж, ал. 4 от ЗСПЗЗ за землището на с. Тъжа, общ. Павел баня, за календарната 2022 година – публикувана на 05.11.2021 г. 70.00 KB