30.05.2024


Заповед за актуалзиране на правно основание по Заповед № ПО-09-1399-2/26.09.2022 г. на директора на ОД „Земеделие” – Стара Загора за одобряване на Споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Свободен, община Раднево, за стопанската 2022/2023 година. 68.00 KB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Знаменосец, общ. Раднево за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 3.80 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Землен, общ. Раднево за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 2.41 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Трънково, общ. Раднево за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 3.28 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Трояново, общ. Раднево за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 2.54 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Тополяне, общ. Раднево за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 2.15 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Тихомирово, общ. Раднево за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 2.54 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Свободен, общ. Раднево за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 3.30 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Сърнево, общ. Раднево за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 4.83 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землищато на с. Рисиманово, общ. Раднево за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 05.10.2022 г. 1.82 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »