24.04.2024


Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Обручище, общ. Гълъбово за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 10.10.2022 г. 4.90 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Великово, общ. Гълъбово за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 2.60 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Разделна, общ. Гълъбово за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 2.64 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Помощник, общ. Гълъбово за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 2.20 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Мусачево, общ. Гълъбово за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 2.79 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Медникарово, общ. Гълъбово за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 3.57 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Мъдрец, общ. Гълъбово за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 5.74 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Искрица, общ. Гълъбово за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 3.45 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Главан, общ. Гълъбово за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 8.77 MB
Заповед по чл. 37в, ал. 4 от ЗСПЗЗ на директора на ОД „Земеделие“ – Стара Загора за одобряване на споразумение за разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр. Гълъбово за стопанската 2022/2023 година – публикувана на 06.10.2022 г. 6.48 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »